Information och Beställning

Vårt specialistområde är laboratorietester, men inte enbart avseende utförandet. Vi är även specialister på hur laboratorietesterna kan utveckla våra kunders verksamhet. Därför är er verksamhet alltid vår utgångspunkt.

Sök analyser och beställ provkärl

Sök i vårt utbud

Använd sökfunktionen för att utforska vårt utbud

Sök

Provkärlsbeställning

Har du behov av ytterligare material finns även möjlighet att beställa.

Beställ

Vår katalog & prislista

Besök

Följesedlar & instruktioner

Ladda ner här

Inlämningsställen & transporter

Besök

Branschriktlinjer & Gränsvärden

Läs mer

Våra tjänster

För en del verksamheter finns laboratorietesterna långt ute i periferin. För andra utgör de en viktig källa till kunskap för verksamhetsutveckling. Oavsett vilket, anpassar vi våra tjänster för att passa just er.

Vi kan förse er med konstanta uppdateringar av information eller enbart kontakta er när vi hittar potentiella kvalitetsproblem. Vi kan vara er testleverenatör eller hela er kvalitetsförsäkring. Det väljer ni.


Miljö

 • Avfalls- och återvinningsanläggningar
 • Avloppsvattensrening
 • Brunnsborrare
 • Entrepenörer
 • Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare
 • Flygplatser
 • Fordonstvättar
 • Gruv- och stålindustri
 • Gummi- och plastindustri
 • Kemisk industri
 • Miljökonsulter
 • Pappers- och massaindustri
 • Petroleumindustri
 • Rökgaskonsulter
 • Samfällighetsföreningar
 • Sjukvård
 • Sågverk
 • Vattenvårdsorganisationer

Livsmedel

 • Bad- och simanläggningar
 • Bageri och konditori
 • Detaljhandel / dagligvaruhandel
 • Dricksvattenproducent
 • Dricksvattenrening
 • Fisk- och skaldjursindustri
 • Frukt och grönsaker
 • Färdigmatindustri
 • Krydd- och tillsatsindustri
 • Konfektyr
 • Kött- och charkindustri
 • Livsmedelskonsulter
 • Ost och mejeri
 • Restaurang och catering
 • Vård, skola och omsorg
 • Äggproduktion
 
     

 

 

Företag och organisationer

Företag och organisationer

SGS jobbar med en rad olika företag och organisationer inom ett brett spektra av branscher. Vi hjälper till med miljöövervakning och livsmedelskontroll av olika slag och i vitt skilda verksamheter. I vissa uppdrag gör vi enbart analystestning medan vi i andra uppdrag är med i hela kedjan från lägesanalys, tester och utvärdering. Vi har en utvecklad analysproduktion som ger kvalitetssäkrade laboratorietester och vi strävar efter att göra det så enkelt som möjligt att göra affärer med oss.

Kommuner

Kommuner

Vi på SGS har tack vare åratal av samarbete med många av Sveriges kommuner, och därmed Sveriges invånare, stor kunskap om behovet av rent vatten. Det innebär att vi alltid ska möta föreskrifter, regelverk och behov hos vattenverk, avloppsreningsverk, deponier, skolkök, offentlig kontroll, förorenade områden m fl.

Vi strävar efter att vara totalleverantör för våra kunder som arbetar med vattnets kretslopp. För att säkerställa detta har vi med vår erfarenhet som grund fokuserat på att kunna serva med tjänster inom laboratorietjänster, provtagning och konsulttjänster. Vår bredd kräver bl a välutbildade kemister, limnologer och mikrobiologer. I och med detta kan SGS med stor trygghet utföra:

 • kemiska och mikrobiologiska analyser
 • provtagning över hela Sverige
 • bedömning och tolkning av analysresultaten
 • utformning av provtagningsprogram
 • diverse utbildningar för er som kund

Klicka här för att se SGS´s utbud!

Myndigheter

Myndigheter 

SGS spelar en central roll för de myndighetsaktörer som förvaltar kvaliteten på vattenmiljön i hela Sverige. Vatten är vårt viktigaste livsmedel och därför ska bl a Livsmedelsverk, Jordbruksverk och Havs- och vattenmyndigheten tryggt kunna vända sig till oss för de analysrelaterade tjänster som regelverk, föreskrifter och behov kräver.

Det gäller såklart även Länsstyrelserna och deras gemensamma vattenansvar med de fem uttalade vattenmyndigheterna. Det ska vara självklart att förlita sig på SGS´s gedigna erfarenhet och kompetens inom mikrobiologi och kemi för både analyser, provtagning och konsulttjänster.

Klicka här för att se SGS´s utbud!

Privata brunnar

Brunnsvattenanalyser för privatpersoner

Är du orolig över vattenkvaliteten i din privata brunn?

Beställ SGS´s förmånliga analyspaket!

Vill du som privatperson beställa analys av ditt brunnsvatten så gör du det enkelt och prisvärt i vår webbshop brunnsvatten.se.
Det är viktigt att kontrollera vattnet med jämna mellanrum då vattnet förändras med tiden, såväl mellan år som mellan årstider. SGS´s vattenanalyser ärackrediterade och anpassade för enskilda brunnar.
Ackreditering eller kvalitetssäkring som man kan beskriva det med ett annat ord är en prövning av kompetens, rutiner och metoder så att alla kvalitetskrav uppfylls enligt viss standard och kontrolleras regelbundet. I Sverige är det SWEDAC som gör dessa kvalitetskontroller och de är utsedda av Sveriges regering.
Genom ackreditering säkerställs kvaliteten på proverna och analyserna på ett opartiskt och oberoende sätt.
Så här gör du en beställning brunnsvatten beställning hos oss:

Tre enkla steg så är din beställning klar och de provtagningsflaskor du behöver kommer att skickas till dig.

 1. 1) Gå till brunnsvatten.se och välj din analys.
 2. Ta ett prov på ditt vatten.
 3. Skicka tillbaka eller lämna in på våra inlämningsställen.

Efter ca 2-3 veckor får du en rapport hem till din brevlåda.

För mer information, besök brunnsvatten.se.

Har du inte möjlighet att lämna provet på något av våra inlämningsställen så har du möjlighet att köpa returfrakt till laboratoriet. Vi skickar i så fall med en förtryckt returfraktsedel med lämpligast fraktsätt för dig, tillsammans med provtagningsmaterialet.

OBS! Mycket viktigt att företagspaket används vid användning av posten. Privatpaket av olika slag går ej att använda pga att dessa paket inte levereras direkt till laboratoriet. Detta gör att transporten för privatpaket blir för lång.

Vildsvinsanalys

 Vildsvinsanalys

Information och beställning av analyser för vildsvin

Säkert, enkelt och snabba analyssvar

Läs mer och beställ analyskit

Privata avloppsanläggningar

SGS har under många år verkat för god vattenkvalitet genom oberoende, ackrediterade laboratorieanalyser.

Vår avloppsportal avloppsvatten.SGS.se är till för dig som ska ta prov på din avloppsanläggning efter föreläggande från din kommun eller för att göra funktionskontroll av annan anledning.

Här erbjuds tre olika paket, för att det ska vara enkelt för dig att välja det du behöver.

Säkerhetspaketet:
Säkerhetspaketet innefattar kemisk analys av näringsämnena kväve och fosfor, analys av syreförbrukande ännen (BOD7) och mikrobiologisk analys av E. coli-bakterier.

Kemisk kontroll:
Vill du kontrollera vattnet med avseende på total förekomst av kväve och fosfor och syretärande ämnen (BOD7), är det paketet Kemisk kontroll du ska välja. Ingår i Säkerhetspaketet.

Mikrobiologisk kontroll:
Vill du kontrollera förekomsten av E. coli-bakterier i ditt vatten är det Mikrobiologisk kontroll du ska välja. Ingår i Säkerhetspaketet.

Gå vidare till avloppsportalen!

Produktblad

En av våra styrkor är kunskap av vad vi gör men också förmedla den kunskapen till våra kunder, antingen via utbildningar eller produktblad som vi sätter samman. På denna sida samlar vi en del av vår kunskapsbank så ni kan läsa om vad vi erbjuder och kan.

Miljö

Livsmedel

@mis

Registrera dig här för att skaffa ett @mis-konto!

Minimera felkällorna genom att använda @mis!

@mis är sgs:s internetbaserade kommunikationsplattform för laboratorietjänster. Med hjälp av @mis hanteras såväl framtida provtagning som utvärdering av resultat – när som helst på dygnet. Som användare kan man själv planera sin provtagning, hantera elektroniska beställningar, styra rapporteringsrutiner såväl som fakturering och utskick av provtagningsmaterial, sätta larmvärden och passivt eller aktivt utvärdera dina resultat. @mis är ditt fönster till Europas bästa Laboratorier! Nedan kan du läsa om några av möjligheterna i @mis

Skapa och förändra provtagningsplaner<>/br Med denna funktion kan du själv underhålla/lägga upp nya provtagningsplatser och analyspaket, samt namnge och koppla ihop dem i önskade kombinationer. Det ger dig bättre överblick, tillgänglighet och kontroll av dina analyser.

Beställning av prover
Via denna funktion ser du vilka prov som ska tas under en viss period, varpå det blir enklare att se till att personal med rätt kompetens finns tillgänglig vid varje provtagning. Det ökar kostnadseffektiviteten.

Larmfunktion
Du kan nu själv sätta dina larmgränser, samt välja att få larmet via e-post vid onormala värden. Efter att ha satt larmet enligt riktvärdena i de aktuella föreskrifterna slipper du bevaka analysresultaten – @mis meddelar minsta avvikelse.

Exportmöjligheter av data
Via @mis kan du själv ladda ner analysresultaten i olika format, som t ex Excel och Interlab, för export till din egen databas. Rapporterna kan skräddarsys så att uppföljningsmöjligheterna ökar, medan det egna manuella arbetet minskar.

Resultatmodul med avancerad sökmotor
@mis har en avancerad sökmotor som gör det enkelt att hitta bland analyserna. Provsvaren kan granskas i olika vyer, bl a sorterade per provplats, analys, eller med all detaljinformation. På så vis blir olika metoder för samma analys jämförbara. Ytterligare finesser är att analysdata uppdateras kontinuerligt och att varje sökning kan sparas och återanvändas. Smart och tidsbesparande!

Provfaktahantering
I nya @mis kan du lätt och säkert lägga till fler provfakta på rapporten än vad beställningsetiketten rymmer.

Administrera kunddata
Nu kan du själv ändra uppgifterna för allt från faktura och rapportadress till provplats, vilket ökar säkerheten och minskar all icke-digital administration.
Är du inte redan @mis-användare och tycker @mis låter intressant? Registrera dig då här för att skaffa ett @mis-konto!

Registrera dig här för att skaffa ett @mis-konto!

Följesedlar & Instruktioner

Följesedlar & Instruktioner

För många ämnen och ämnesgrupper har SGS analysmetoder för olika nivåer av halter. Som ett exempel kan nämnas att det finns särskilt anpassade metoder för rent vatten (såsom dricksvatten) kontra smutsigt vatten (såsom avloppsvatten).

När du som kund beställer en analys, tänk då på att en hög känslighet hos en analysmetod inte är detsamma som hög noggrannhet. För prover med höga koncentrationer ger en metod anpassad för högre halter ett mer noggrant resultat än en metod anpassad för de lägre haltområdena. Det beror bl a på att kraftig spädning av provet måste göras då en för känslig metod tillämpas, vilket försämrar precisionen.

Prover med höga halter som analyseras med en metod anpassad för låga halter medför ofta att analysinstrumentet förorenas, vilket i sin tur medför försenade analyssvar. I sämsta fall kan det även medföra att felaktiga resultat rapporteras. Generellt är de känsligaste metoderna dessutom mer tidskrävande och därför dyrare, vilket kan medföra onödig extrakostnad. Försök att – i möjligaste mån - välja en analys som är anpassad till de förväntade halterna. Då sparar du pengar, minskar risken för försening av ditt provsvar och inte minst, får en adekvat analys för ditt prov!

Här hittar du våra följesedlar

Analyskatalog & Prislista

Vi erbjuder ett brett spektrum av analyser inom våra fyra huvudområden vatten, livsmedel, fasta material samt luft.

Här nedan hittar du den senaste analyskatalogen och prislistan.

Här hittar du vår analyskatalog


Här hittar du vår prislista