Följesedlar

Nedan finner ni våra följesedlar för beställning av analystjänster samt provtagningsinstruktioner. Alla våra följesedlar är ifyllningsbara via dator men kan kräva ett fristående program som text Adobe Acrobat standard eller liknande.

För att kunna spara följesedeln digitalt krävs att du har Adobe Reader.

Generell följesedel (enstaka prov)

Generell följesedel (flera prov)

Livsmedel

Asbest

Badvatten

Bygg- och rivningsmaterial

Dricksvatten, Allmän anläggning (LIVSFS 2022:12)

Dricksvatten, Egen brunn

Faeces/avföring

Filteranalys

Grundvatten

Laktester:

Legionella

Mark

PCB i fogmassa

Rökgaser

Sulfid i vatten

Syrgas i vatten

Tappkranskontroll

Träck