DRICKSVATTENHYGIEN

SGS erbjuder en kurs kring dricksvattenhygien där vi går igenom allt från grundläggande mikrobiologi och smittspridning till provtagning i enlighet med kriterier uppställda av Livsmedelsverket. Vi går även igenom hur analysresultat ska tolkas. Efter denna utbildning kommer du att ha den kunskap som krävs för att kunna förstå, hantera och genomföra åtgärder på vattenverket så att konsumenterna får ett ”hälsosamt och rent” dricksvatten.

Kursen kommer att hållas digitalt via teams om inget annat anges.

Kursdatum 2023 

 • 4/4  kl 08.30-12.30 (Digitalt Teams) FULLBOKAD
 • 19/9 kl 08.30-12.30 (Digitalt Teams) INSTÄLLD
 • 26/9 kl 08.30-12.30 (Digitalt Teams) Anmäl dig här
 • 24/10 kl 12.30-16.30 (SGS, Linköping) Anmäl dig här
 • 28/11 kl 08.30-12.30 (Digitalt Teams) Anmäl dig här

Mer information om kursen

Kontakta oss gärna för mer information:

Vi kan även ge offert för att hålla kursen på plats hos er. 

Elisabet Hilding
E-post: elisabet.hilding@sgs.com
Tel. 073-633 83 51

PROVTAGNING AVLOPP-UTSLÄPP

Kursen skall ge den personal som ska ansvara för eller utföra provtagning av avloppsvatten en god teoretisk och praktisk grund att stå på. Efter kursen skall varje deltagare förstå varför och hur man ska upprätthålla en kvalitetssäkrad kedja rörande planering, provtagning och analys inom ramen för den yttre miljökontrollen.

Kursdatum 2023

 • 8-9 februari (SGS, Linköping) Avslutad
 • 19-20 april (SGS, Linköping)   Avslutad
 • 8-9 juni (SGS, Linköping) Inställd
 • 20-21 september (SGS, Linköping) Fullbokad
 • 15-16 november (SGS, Linköping) Några få platser kvar, ring Tel. 0765-27 40 27 för att boka. 
 • 6-7 december (SGS, Linköping) Anmäl dig här

Kursdatum 2024

Mer information

Kontakta oss gärna för mer information:

Caroline Svärd
Tel. 0765-27 40 27
caroline.svard@sgs.com

 


   

  PROVTAGNING RECIPIENTER

  Den här kursen ger personal som ska ansvara för och utföra recipientprovtagning den kunskap och praktik som krävs för att utföra vattenkemisk och mikrobiologisk provtagning så att kvalitetssäkringen upprätthålls i hela provtagnings- och analyskedjan.

  Kursdatum 2023

  • 3-4 maj (SGS, Karlstad) Fullbokad
  • 6-7 september (SGS, Linköping) Fåtal platser kvar, ring för bokning

  Anmälningar tas emot fram till en vecka före kursstart.
  Mer information och bokning

  Kontakta oss gärna för mer information:

  Ann-Charlotte Norborg Carlsson
  Tel. 073-633 83 60
  ann-charlotte.carlsson@sgs.com