Dricksvatten LIVSFS 2022:12

De nya dricksvattenföreskrifterna är från årsskiftet officiellt implementerade, och de är utformade för att säkerställa att alla människor har tillgång till hälsosamt och rent dricksvatten. Dessa föreskrifter innefattar på sikt striktare gränsvärden för vattenkvalitet, samt krav på regelbunden provtagning av rå- och dricksvatten.

Dricksvattensföreskrifter LIVFS 2022:12

Dricksvattensföreskrifter LIVSFS 2022:12

De nya dricksvattenföreskrifterna är från årsskiftet officiellt implementerade, och de är utformade för att säkerställa att alla människor har tillgång till hälsosamt och rent dricksvatten. Dessa föreskrifter innefattar på sikt striktare gränsvärden för vattenkvalitet, samt krav på regelbunden provtagning av rå- och dricksvatten.

Prov som ankommit efter 1 januari 2023 har hos oss analyserats enligt LIVSFS 2022:12. Vi beräknar under den närmaste tiden vara klara med uppdateringen av stödsystemet, för att i enlighet med nya föreskrifterna, ta bort bedömningen tjänligt, tjänligt med anmärkning och otjänligt. 

För att underlätta för er, har SGS sammanställt gränsvärden från föreskriften som återfinns här. 

SGS ger till verksamhetsutövaren omedelbar information via @mis om parametrar för mikroorganismer, kemiska och radioaktiva ämnen, som inte uppfyller kvalitetskraven. Det är numera verksamhetsutövare som skall göra bedömningen om dricksvattnet är säkert att leverera eller inte, samt bedöma behovet av omedelbara åtgärder och kontakta tillsynsmyndigheten. Detta gäller oavsett vilken parameter som överskrider gränsvärdet. 
Funktionen med larm via @mis gör att ni enkelt via e-post eller SMS kan styra vem som får den omedelbara informationen. 

Vid behov av support, kontakta gärna kundservice eller läs mer om larm i användarmanualen (s.18).Nya parametrar och gränsvärden från  2023-01-01

 

 

Nya gränsvärden hos användaren från 2026-01-01

 

Nya gränsvärden hos användaren från 2026-01-01

 

 

Nya parametrar och gränsvärden hos användaren från 2026-01-01

 

 

SGS planerar att närmsta tiden ersätta standardpaket DVM/DVK och ersätta begreppen normalkontroll och utvidgad kontroll med provgrupp A respektive provgrupp B. Vi ber att få återkomma när detta är klart och exempelvis mikrobiologiskt standardpaket finns med intestinala enterokocker.

Om ni önskar hjälp att uppdatera ert nuvarande undersökningsprogram och få det fastställt av kontrollmyndighet kan vår konsultavdelning hjälpa till. Ta kontakt med kundservice för vidare support, 013- 25 49 90.

 


PFAS

PFAS -Perfluorerade ämnen

Den europeiska livsmedels-säkerhetsmyndigheten, EFSA, fastställde i september 2020 en skärpt bedömning av hur mycket PFAS-ämnen människor kan få i sig utan risk för hälsan. 

Med anledning av dricksvatten- direktivet har Livsmedelsverket fastställt nya gränsvärden för dricksvatten i Sverige som ska vara 4 ng/l för PFAS 4 (summan av fyra mest toxiska PFAS-ämnena) och 100 ng/l för PFAS 21. 

Det nya gränsvärdet kommer enligt förslaget att börja tillämpas år 2026. SGS har med anledning av detta utökat med fler parametrar och sänkt rapportgränserna.

Somatiska kolifager

Somatiska kolifager

Somatiska kolifager infekterar bara E. coli och indikerar därför en fekal förorening i allmänhet. Då kolifager överlever längre i naturen än de traditionella indikatororganismerna kan de även vara en bra indikator på äldre föroreningar samt mer stresståliga patogener som parasiter och virus. Somatiska kolifager är del av program för driftskontroll i dricksvattenföreskrifterna och fungerar även som virusmarkör i utvärdering av olika reningssteg. 

SGS erbjuder en ackrediterad, kvantitativ metod enligt ISO 10705–2 för analys av kolifager i olika typer av vatten- och miljöprov ex. råvatten, dricksvatten, recipientvatten och avloppsvatten.

Best kod: KOLFAG (rena vatten) och KOLFAV (avloppsvatten) 
Provtagningskärl: 1st 500 ml steril plastflaska (AL286) 

Gränsvärde: 50 pfu/100 ml för råvatten

Webbinarie

Webbinarium om de nya dricksvattenföreskrifterna LIVSFS 2022:12 

Under mars 2023 hade vi ett webbinarie som riktade in sig på att berätta om nyheterna i de nya ddricksvattenföreskrifterna.

Webbinariet riktar sig till dricksvattenproducenter och andra som är berörda av Livsmedelsverkets nya dricksvattenföreskrifter, LIVSFS 2022:12 

Innehåll
- Bakgrund – varför nya föreskrifter?
- Föreskrifterna i korthet – innehåll, nyheter
- Nya ämnen – vilka och när?
- Nya gränsvärden – vilka och när?
- SGS analyspaket – hur har de anpassats?
- Bedömningen – vem gör den nu och hur?
- SGS larm i @-mis – hur fungerar de?
- Frågor och svar


Föredragshållare
Personer från SGS Analytics

Du kan se en inspelning av webbinariet här. 

Microcystin -LR

Microcystin -LR

Algtoxiner är toxiner som bildas i cyanobaktrier, även kallade blågröna alger. Gifterna kan vara potenta och både människor och djur kan bli sjuka och till och med avlida.

I dricksvattenföreskrifterna förskrivs provtagning och analys av algtoxinet mikrocystin. Det är ett algtoxin som kan passera vissa barriärer och är skadligt för människor och djur. Flera arter än de i släktet Microcystis kan producera mikrocystin och andra arter släkten kan också producera andra algtoxiner.

Vi har därför ett bredare paket där andra algtoxiner ingår som kan produceras av andra släkten som är vanliga i våra vatten bl.a. Nodularia, Aphanizomenon, Anabeana m.fl.


Best kod: ALGTO2 (dricksvatten) och ALGTOX (grund-, recipient-, rå- och strandbadvatten)

Provtagningskärl: 1 st 100 ml mörk glasflaska (AL237) 

Gränsvärde: 1,0 µg/l för mikrocystin-LR hos användaren