Nyheter

PFAS i livsmedel

Höga halter av PFAS 

Naturskyddsföreningen har granskat 15 livsmedelsprodukter och kommit fram till att det är höga PFAS halter i bl.a. lax från Vänern, Bottenviken och gös från Mälaren och Hjälmaren.

SGS erbjuder ackrediterade analyspaket som uppfyller de lagstiftade kraven för PFAS i livsmedel.

Använd följande beställningskoder
för olika provtyper.

PFAS04E - Ägg
PFAS04S - Skaldjur
PFAS04F - Fisk
PFAS04M - Kött
PFAS04V - Frukt & Grönt

För frågor och mer information, kontakta oss:

Tel: 013-25 49 50, E-post: se.hn.business@sgs.com

​Behöver du expressanalys?

Expressanalyser

När tiden är avgörande, är det viktigt att kunna skicka och analysera dina prover snabbt och tillförlitligt. Det är därför vi introducera ett dedikerat telefonnummer för beställning av expressleveranser och analyser. Vi täcker de flesta områdena i Sverige genom ett omfattande nätverk av logistikpartners och budtjänster, vilket gör att vi kan tillhandahålla snabba leveranstjänster som sedan tar dina prover till oss för snabb hantering.

För att beställa expresser och upphämtning:

Ring: 013-25 49 31

Konsultjänster

ANLITA VÅR LIVSMEDELSKONSULT!

Nu har vi möjlighet att erbjuda ytterligare konsulttjänster i form av stöd och utbildningar inom: 

  • Grundläggande mikrobiologi
  • Personlig hygien 
  • Produktionshygien 
  • Provtagning
  • HACCP 
  • Analyser mm. 

Vi kan också sätta oss in i era processer för bättre insyn och förståelse för de utmaningar som en livsmedelsproduktion kan stå inför. 

Tveka inte att kontakta oss på följande adress: se.hn.business@sgs.com

VI ÄR MED DIG VARJE STEG PÅ VÄGEN!

Global märkning

Säkerställ att dina produkter uppfyller internationella märkningsregler

ONE-STOP-SHOP

Vi stöder hela etikettutvecklingsprocessen.
Från en enkel etikettkontroll för att verifiera överensstämmelse med gällande lagstiftning, till fullständig språköversättning och verifiering av etikettens layout och design

Läs mer här

SGS Malmö har flyttat till nya lokaler

Den 23 maj flyttade vi till nya lokaler på Höjdrodergatan 30.

De nya lokalerna är en stor förbättring då de är helt anpassade efter vår utökade verksamhet. 

VÅR NYA BESÖKSADRESS
Höjdrodergatan 30
212 39 Malmö
 
LEVERANS- OCH POSTADRESS
(samma som tidligere)
Höjdrodergatan 32
212 39 Malmö
 
KONTAKT KUNDSERVICE:
Telefon: SE +46 40 672 8900
DK +46 40 642 0580
E-post: se.hn.livsmedelmalmo@sgs.com
                             

Analys av vildsvinskött för privatpersoner

Vildsvin lever fritt och äter av det som skogen har att bjuda på. De utsätts då för många slags risker som kan påverka köttets lämplighet för konsumtion. Vildsvin kan bära på flera olika typer av bakterier, parasiter och virus som kan göra oss sjuka. De kan även i vissa regionen innehålla radioaktivitet som kan gör det olämpligt att äta.

Från den 1 juli 2021 subventioneras analyser för att hitta trikiner och cesium-137 i vildsvinskött. SGS som utför dessa analyser ackrediterat åt jägare och får ersättning för analyskostnaderna direkt från Livsmedelsverket. Det är därigenom gratis för jägaren. Som enskild jägare behöver du inte ansöka om subventionen.

Syftet med subventionerna är att öka konsumtionen av vildsvinskött som är säkert att äta.

Läs mer och beställ

Bygg- och rivningsmaterial

Analys av bygg- och rivningsmaterial 

SGS erbjuder ett komplett utbud av analyser som kan användas i detta arbete. Använd vår följesedel för att beställa eller kontakta vår kundservice för mer information.
013 25 49 20. se.ie.info@sgs.com

Här hittar du vår följesedel

Läkemedelsrester i avloppsvatten

Läkemedel som kommer ut i naturen påverkar fiskar och vattenlevande djur redan vid mycket låga halter. Antibiotika i miljön kan dessutom allvarligt hota vår hälsa. Mer kunskap behövs om läkemedlens påverkan på miljön.

Läkemedel som är framtagna för att påverka biologiska processer och samtidigt vara stabila, kommer via våra avloppssystem ut i naturen. Även om halterna är låga kan de påverka fiskar och andra vattenlevande organismer. Mer kunskap behövs inom området och SGS har utvecklat ackrediterade metoder för analys av dessa substanser.

De substanser som för närvarande analyseras framgår av de analyspaket som presenteras på sida 2.

För mer information och beställning av våra Läkemedelspaket, FARMNV (V), FARSGU (V) och FARHVM (V)se vårt produktblad och produktkatalog
SGU's bevakningslista för grundvatten, beställningskod FARSGU (V).

Havs- och vattenmyndighetens bedömningsgrunder för särskilt främmande ämnen, HVMFS 2019:25, beställningskod FARHVM (V).

Läs vårt produktblad