Certifiering, Andrapartsrevisioner & Utbildningar

Mountains view at sunset

När du måste veta säkert

SGS är en världens ledande aktör inom inspektion, verifiering, testning och certifiering, som sätter standarden inom kvalitet och integritet. Vi besitter ett globalt nätverk med mer än 89 000 anställda, 2600 filialer och laboratorier runt om i världen.

Våra tjänster

Superior explaining to subordinates

Certifiering

Världsledande inom certifiering

Läs mer

Male pointing a paper in from of laptop

Andrapartrevision

Visa leveranskedjans överensstämmelse med kundkrav

Läs mer

Male professor teaching inside a glass room

Utbildningar

Process för lärande och utveckling anpassad till dina behov

Läs mer