SGS ANALYTICS SWEDEN

Våra tjänster

Våra tjänster

Vårt specialistområde är laboratorietester, men inte enbart avseende utförandet. Vi är även specialister på hur laboratorietesterna kan utveckla våra kunders verksamhet. Därför är er verksamhet alltid vår utgångspunkt.

För en del verksamheter finns laboratorietesterna långt ute i periferin. För andra utgör de en viktig källa till kunskap för verksamhetsutveckling. Oavsett vilket, anpassar vi våra tjänster för att passa just er.

Vi kan förse er med konstanta uppdateringar av information eller enbart kontakta er när vi hittar potentiella kvalitetsproblem. Vi kan vara er testleverenatör eller hela er kvalitetsförsäkring. Det väljer ni.

Välkommen till SGS!Miljö

 • Avfalls- och återvinningsanläggningar
 • Avloppsvattensrening
 • Brunnsborrare
 • Entrepenörer
 • Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare
 • Flygplatser
 • Fordonstvättar
 • Gruv- och stålindustri
 • Gummi- och plastindustri
 • Kemisk industri
 • Miljökonsulter
 • Pappers- och massaindustri
 • Petroleumindustri
 • Rökgaskonsulter
 • Samfällighetsföreningar
 • Sjukvård
 • Sågverk
 • Vattenvårdsorganisationer

Livsmedel

 • Bad- och simanläggningar
 • Bageri och konditori
 • Detaljhandel / dagligvaruhandel
 • Dricksvattenproducent
 • Dricksvattenrening
 • Fisk- och skaldjursindustri
 • Frukt och grönsaker
 • Färdigmatindustri
 • Krydd- och tillsatsindustri
 • Konfektyr
 • Kött- och charkindustri
 • Livsmedelskonsulter
 • Ost och mejeri
 • Restaurang och catering
 • Vård, skola och omsorg
 • Äggproduktion
 
     

 

 

Sök analyser och beställ provkärl

Sök i vårt utbud

Använd sökfunktionen för att utforska vårt utbud

Sök

Provkärlsbeställning

Har du behov av ytterligare material finns även möjlighet att beställa.

Beställ

SGS analytics Sweden

Våra tjänster

Företag och organisationer

SGS jobbar med en rad olika företag och organisationer inom ett brett spektra av branscher. Vi hjälper till med miljöövervakning och livsmedelskontroll av olika slag och i vitt skilda verksamheter. I vissa uppdrag gör vi enbart analystestning medan vi i andra uppdrag är med i hela kedjan från lägesanalys, tester och utvärdering. Vi har en utvecklad analysproduktion som ger kvalitetssäkrade laboratorietester och vi strävar efter att göra det så enkelt som möjligt att göra affärer med oss.

Kommuner

Vi på SGS har tack vare åratal av samarbete med många av Sveriges kommuner, och därmed Sveriges invånare, stor kunskap om behovet av rent vatten. Det innebär att vi alltid ska möta föreskrifter, regelverk och behov hos vattenverk, avloppsreningsverk, deponier, skolkök, offentlig kontroll, förorenade områden m fl.

Vi strävar efter att vara totalleverantör för våra kunder som arbetar med vattnets kretslopp. För att säkerställa detta har vi med vår erfarenhet som grund fokuserat på att kunna serva med tjänster inom laboratorietjänster, provtagning och konsulttjänster. Vår bredd kräver bl a välutbildade kemister, limnologer och mikrobiologer. I och med detta kan SGS med stor trygghet utföra:

 • kemiska och mikrobiologiska analyser
 • provtagning över hela Sverige
 • bedömning och tolkning av analysresultaten
 • utformning av provtagningsprogram
 • diverse utbildningar för er som kund

Klicka här för att se SGS´s utbud!

Myndigheter

SGS spelar en central roll för de myndighetsaktörer som förvaltar kvaliteten på vattenmiljön i hela Sverige. Vatten är vårt viktigaste livsmedel och därför ska bl a Livsmedelsverk, Jordbruksverk och Havs- och vattenmyndigheten tryggt kunna vända sig till oss för de analysrelaterade tjänster som regelverk, föreskrifter och behov kräver.

Det gäller såklart även Länsstyrelserna och deras gemensamma vattenansvar med de fem uttalade vattenmyndigheterna. Det ska vara självklart att förlita sig på SGS´s gedigna erfarenhet och kompetens inom mikrobiologi och kemi för både analyser, provtagning och konsulttjänster.

Klicka här för att se SGS´s utbud!

Privata brunnar

Brunnsvattenanalyser för privatpersoner

Är du orolig över vattenkvaliteten i din privata brunn?

Beställ SGS´s förmånliga analyspaket!

Vill du som privatperson beställa analys av ditt brunnsvatten så gör du det enkelt och prisvärt i vår webbshop brunnsvatten.se.
Det är viktigt att kontrollera vattnet med jämna mellanrum då vattnet förändras med tiden, såväl mellan år som mellan årstider. SGS´s vattenanalyser ärackrediterade och anpassade för enskilda brunnar.
Ackreditering eller kvalitetssäkring som man kan beskriva det med ett annat ord är en prövning av kompetens, rutiner och metoder så att alla kvalitetskrav uppfylls enligt viss standard och kontrolleras regelbundet. I Sverige är det SWEDAC som gör dessa kvalitetskontroller och de är utsedda av Sveriges regering.
Genom ackreditering säkerställs kvaliteten på proverna och analyserna på ett opartiskt och oberoende sätt.
Så här gör du en beställning brunnsvatten beställning hos oss:

Tre enkla steg så är din beställning klar och de provtagningsflaskor du behöver kommer att skickas till dig.

 1. 1) Gå till brunnsvatten.se och välj din analys.
 2. Ta ett prov på ditt vatten.
 3. Skicka tillbaka eller lämna in på våra inlämningsställen.

Efter ca 2-3 veckor får du en rapport hem till din brevlåda.

För mer information, besök brunnsvatten.se.

Har du inte möjlighet att lämna provet på något av våra inlämningsställen så har du möjlighet att köpa returfrakt till laboratoriet. Vi skickar i så fall med en förtryckt returfraktsedel med lämpligast fraktsätt för dig, tillsammans med provtagningsmaterialet.

OBS! Mycket viktigt att företagspaket används vid användning av posten. Privatpaket av olika slag går ej att använda pga att dessa paket inte levereras direkt till laboratoriet. Detta gör att transporten för privatpaket blir för lång.

Privata avloppsanläggningar

SGS har under många år verkat för god vattenkvalitet genom oberoende, ackrediterade laboratorieanalyser.

Vår avloppsportal avloppsvatten.SGS.se är till för dig som ska ta prov på din avloppsanläggning efter föreläggande från din kommun eller för att göra funktionskontroll av annan anledning.

Här erbjuds tre olika paket, för att det ska vara enkelt för dig att välja det du behöver.

Säkerhetspaketet:
Säkerhetspaketet innefattar kemisk analys av näringsämnena kväve och fosfor, analys av syreförbrukande ännen (BOD7) och mikrobiologisk analys av E. coli-bakterier.

Kemisk kontroll:
Vill du kontrollera vattnet med avseende på total förekomst av kväve och fosfor och syretärande ämnen (BOD7), är det paketet Kemisk kontroll du ska välja. Ingår i Säkerhetspaketet.

Mikrobiologisk kontroll:
Vill du kontrollera förekomsten av E. coli-bakterier i ditt vatten är det Mikrobiologisk kontroll du ska välja. Ingår i Säkerhetspaketet.

Gå vidare till avloppsportalen!

Våra utbildningar

Dricksvattenhygien

SGS erbjuder en kurs kring dricksvattenhygien där vi går igenom allt från grundläggande mikrobiologi och smittspridning till provtagning i enlighet med kriterier uppställda av Livsmedelsverket. Vi går även igenom hur analysresultat ska tolkas. Efter denna utbildning kommer du att ha den kunskap som krävs för att kunna förstå, hantera och genomföra åtgärder på vattenverket så att konsumenterna får ett ”hälsosamt och rent” dricksvatten.

Mer information

Elisabet Hilding
E-post: elisabet.hilding@sgs.com
Tel. 073-633 83 51

Provtagning Avlopp-Utsläpp

Kursen skall ge den personal som ska ansvara för eller utföra provtagning av avloppsvatten en god teoretisk och praktisk grund att stå på. Efter kursen skall varje deltagare förstå varför och hur man ska upprätthålla en kvalitetssäkrad kedja rörande planering, provtagning och analys inom ramen för den yttre miljökontrollen.

Kursdatum 2021

Kursen kommer troligen att hållas digitalt pga covid-19

Mer information

Kontakta oss gärna för mer information:

   

  Provtagning - recipienter

  Den här kursen ger personal som ska ansvara för och utföra recipientprovtagning den kunskap och praktik som krävs för att utföra vattenkemisk och mikrobiologisk provtagning så att kvalitetssäkringen upprätthålls i hela provtagnings- och analyskedjan.

  Kursdatum 2021

  Anmälningar tas emot fram till en vecka före kursstart.
  Mer information och bokning

  Kontakta oss gärna för mer information:

  Ann-Charlotte Norborg Carlsson
  Tel. 073-633 83 60
  ann-charlotte.carlsson@sgs.com

  Produktblad

  En av våra styrkor är kunskap av vad vi gör men också förmedla den kunskapen till våra kunder, antingen via utbildningar eller produktblad som vi sätter samman. På denna sida samlar vi en del av vår kunskapsbank så ni kan läsa om vad vi erbjuder och kan.

  Miljö

  @mis

  Registrera dig här för att skaffa ett @mis-konto!

  Minimera felkällorna genom att använda @mis!

  @mis är sgs:s internetbaserade kommunikationsplattform för laboratorietjänster. Med hjälp av @mis hanteras såväl framtida provtagning som utvärdering av resultat – när som helst på dygnet. Som användare kan man själv planera sin provtagning, hantera elektroniska beställningar, styra rapporteringsrutiner såväl som fakturering och utskick av provtagningsmaterial, sätta larmvärden och passivt eller aktivt utvärdera dina resultat. @mis är ditt fönster till Europas bästa Laboratorier! Nedan kan du läsa om några av möjligheterna i @mis

  Skapa och förändra provtagningsplaner<>/br Med denna funktion kan du själv underhålla/lägga upp nya provtagningsplatser och analyspaket, samt namnge och koppla ihop dem i önskade kombinationer. Det ger dig bättre överblick, tillgänglighet och kontroll av dina analyser.

  Beställning av prover
  Via denna funktion ser du vilka prov som ska tas under en viss period, varpå det blir enklare att se till att personal med rätt kompetens finns tillgänglig vid varje provtagning. Det ökar kostnadseffektiviteten.

  Larmfunktion
  Du kan nu själv sätta dina larmgränser, samt välja att få larmet via e-post vid onormala värden. Efter att ha satt larmet enligt riktvärdena i de aktuella föreskrifterna slipper du bevaka analysresultaten – @mis meddelar minsta avvikelse.

  Exportmöjligheter av data
  Via @mis kan du själv ladda ner analysresultaten i olika format, som t ex Excel och Interlab, för export till din egen databas. Rapporterna kan skräddarsys så att uppföljningsmöjligheterna ökar, medan det egna manuella arbetet minskar.

  Resultatmodul med avancerad sökmotor
  @mis har en avancerad sökmotor som gör det enkelt att hitta bland analyserna. Provsvaren kan granskas i olika vyer, bl a sorterade per provplats, analys, eller med all detaljinformation. På så vis blir olika metoder för samma analys jämförbara. Ytterligare finesser är att analysdata uppdateras kontinuerligt och att varje sökning kan sparas och återanvändas. Smart och tidsbesparande!

  Provfaktahantering
  I nya @mis kan du lätt och säkert lägga till fler provfakta på rapporten än vad beställningsetiketten rymmer.

  Administrera kunddata
  Nu kan du själv ändra uppgifterna för allt från faktura och rapportadress till provplats, vilket ökar säkerheten och minskar all icke-digital administration.
  Är du inte redan @mis-användare och tycker @mis låter intressant? Registrera dig då här för att skaffa ett @mis-konto!

  Registrera dig här för att skaffa ett @mis-konto!

  Följesedlar

  Nedan finner ni våra följesedlar för beställning av analystjänster samt provtagningsinstruktioner. Alla våra följesedlar är ifyllningsbara via dator men kan kräva ett fristående program som text Adobe Acrobat standard eller liknande.

   För att kunna spara följesedeln digitalt krävs att du har Adobe Reader.
  • Gränsvärden för dricksvatten, SLV FS 2001:30
  • Riktvärden för dricksvatten för enskild förbrukning enligt Livsmedelsverket
  • Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark, rapport 5976
  • Gränsvärden för deponering av avfall, NFS 2004:10

  Generell följesedel (enstaka prov):

  Generell följesedel (flera prov)

  Livsmedel:

  Asbest:

  Badvatten:

  Bygg- och rivningsmaterial:

  Dricksvatten, Allmän anläggning:

  Dricksvatten, Egen brunn:

  Faeces/avföring:

  Filteranalys:

  Grundvatten

  Laktester:

  Legionella:

  Mark:

  PCB i fogmassa

  Rökgaser

  Sulfid i vatten

  Syrgas i vatten

  Tappkranskontroll

  Träck:

  Angående analyser av prover med förväntade höga halter

  För många ämnen och ämnesgrupper har SGS analysmetoder för olika nivåer av halter. Som ett exempel kan nämnas att det finns särskilt anpassade metoder för rent vatten (såsom dricksvatten) kontra smutsigt vatten (såsom avloppsvatten).

  När du som kund beställer en analys, tänk då på att en hög känslighet hos en analysmetod inte är detsamma som hög noggrannhet. För prover med höga koncentrationer ger en metod anpassad för högre halter ett mer noggrant resultat än en metod anpassad för de lägre haltområdena. Det beror bl a på att kraftig spädning av provet måste göras då en för känslig metod tillämpas, vilket försämrar precisionen.

  Prover med höga halter som analyseras med en metod anpassad för låga halter medför ofta att analysinstrumentet förorenas, vilket i sin tur medför försenade analyssvar. I sämsta fall kan det även medföra att felaktiga resultat rapporteras. Generellt är de känsligaste metoderna dessutom mer tidskrävande och därför dyrare, vilket kan medföra onödig extrakostnad. Försök att – i möjligaste mån - välja en analys som är anpassad till de förväntade halterna. Då sparar du pengar, minskar risken för försening av ditt provsvar och inte minst, får en adekvat analys för ditt prov!

   
         

  Analyskatalog & Prislista

  Vi erbjuder ett brett spektrum av analyser inom våra fyra huvudområden vatten, livsmedel, fasta material samt luft. Använd sökfunktionen nedan för att utforska vårt utbud. Du kan även välja att ladda ner vår analyskatalog och prislista.  Du kan även välja att ladda ner vår analyskatalog och prislista. 

   

  Här hittar du vår analyskatalog


  Här hittar du vår Prislista för 2021